Gospodarka odpadami

Prowadzimy działania na terenie zakładów produkcyjnych u naszych klientów, gdzie w sposób kompleksowy, przemyślany i skuteczny prowadzimy u nich gospodarkę odpadami.

Usługa ta obejmuje:

Analizę potrzeb Klientów i indywidualne opracowywanie rozwiązań dla każdego z nich;

  • Zapewnienie personelu odpowiedzialnego za pracę przy odpadach;

  • Wyposażenie w niezbędny sprzęt do belowania, prasowania, gromadzenia i przewożenia odpadów;

  • Wewnętrzna i zewnętrzna logistyka, w tym sprawdzone i ekonomicznie uzasadnione rozwiązania transportowe;

  • Nowatorskie, ekologiczne sposoby ostatecznego zagospodarowania odpadów;

  • Ciągła współpraca z pracownikami klienta (organizowanie szkoleń, akcji edukacyjnych, konkursów);