Outsourcing BHP

Kompleksowe wsparcie z zakresu BHP i ppoż pozwoli Państwu zminimalizować zagrożenia związane z profilem działalności firmy. Wysoka jakość przeprowadzanych szkoleń dla pracowników oraz wsparcie obszaru BHP pozwolą na ograniczenie zagrożeń, a co za tym idzie minimalizacje ilości i skutków wypadków w pracy.

Nasza oferta obejmuje:

 • Szkolenia wstępne i okresowa BHP dla pracowników każdego szczebla,

 • Stała obsługa (outsourcing) BHP zakładów pracy oraz budów na terenie całego kraju,

 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,

 • Pełne postępowanie powypadkowe,

 • Uczestniczymy w kontrolach organów zewnętrznych: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 • Opracowywanie programów instruktażu stanowiskowego oraz instrukcji stanowiskowych BHP,

 • Kontrola warunków BHP (raport stanu BHP – AUDYT KONTROLNY),

 • Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej,

 • Badanie warunków środowiska pracy – pomiary (oświetlenie, hałas, wilgotność, temperatura-termopara),

 • Doradztwo w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, prawa pracy, spraw ZUS

 • Opracowywanie dokumentacji pracowniczej, osobowej,

 • Opracowywanie tabeli przydziału odzieży,

 • Nadzór i doradztwo w obszarze ppoż.

W ramach naszej działalności oferujemy wymienione wyżej usługi pojedynczo lub w formie pełnego outsourcingu obowiązków.