Outsourcing ISO

Dzięki współpracy z EKOASSIST s.c. zyskają Państwo pewność rzetelnego i sprawnego wdrożenia oraz utrzymania wybranych systemów zarządzania. Zachęcamy do przeprowadzenia wstępnej oceny zgodności w obszarze ochrony środowiska i BHP jako pierwszego etapu przygotowania do certyfikacji lub oceny skuteczności i poprawności funkcjonowania już wdrożonego systemu.

Nasza oferta obejmuje:

 • ocena i zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami dotyczącymi danego przedsiębiorstwa;

 • określenie kontekstu organizacji oraz potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron;

 • ocena ryzyk i szans;

 • opracowywanie pełne dokumentacji systemowej, w tym m.in. polityka, cele, zadania i programy, aspekty środowiskowe i ich ocena, oceny ryzyka zawodowego, oceny zgodności;

 • opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych tj. polecenia służbowe, instrukcje, procedury;

 • monitoring środowiska i BHP;

 • określanie kompetencji, zakresów odpowiedzialności i uprawnień w obszarze ochrony środowiska i BHP;

 • ocena skuteczności działań, w tym monitorowanie, audyty wewnętrzne, oceny zgodności, przeglądy zarządzania;

 • niezgodności i działania korygujące, nadzór nad doskonaleniem;

 • szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników szeregowych;

 • udział w audytach kontrolnych i certyfikujących.

W ramach naszej działalności oferujemy wymienione wyżej usługi pojedynczo lub w formie pełnego outsourcingu zarówno na etapie wdrożenia i certyfikacji, jak i doskonalenia już funkcjonującego systemu.