Outsourcing środowiskowy

Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie to szereg obowiązków związanych z emisjami do powietrza, gospodarką wodno - ściekową, gospodarką odpadami oraz innymi specyficzne wymagania branżowe. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy kompleksowe usługi na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Nasza oferta obejmuje:

  • ewidencja i sprawozdawczość (prowadzenie pełnej ewidencji i monitoringu środowiskowego, przygotowywanie wszystkich rodzajów sprawozdań i raportów np. korzystanie ze środowiska, KOBiZE, sprawozdania odpadowe itp.);

  • wnioski o wydanie pozwoleń - kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania wniosku oraz przeprowadzenia w urzędzie procesu uzyskania decyzji w zakresie np. transport, zbieranie, przetwarzanie, wytwarzanie odpadów, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia emisyjne, decyzje środowiskowe, pozwolenia zintegrowane;

  • edukacja - specjalistyczne i zindywidualizowane szkolenia z zakresu ochrony środowiska;

  • nadzór prawny - doraźna pomoc prawna w obszarze ochrony środowiska, reprezentowanie klienta w urzędach oraz podczas kontroli i audytów;

  • wspomaganie nadzoru nad obszarem ochrony środowiska narzędziami z branży IT.;

  • realizacja zadań wynikających z funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu zarządzania środowiskiem.

Dla Państwa wygody oferujemy również pełny outsourcing wszystkich wymienionych powyżej usług, dzięki czemu możemy przejąć całość obowiązków i odpowiedzialności za wszystkie aspekty środowiskowe w Państwa przedsiębiorstwie.