Rozwiązania IT

Istotą usługi jest tworzenie rozwiązań informatycznych w zakresie zarządzania danymi w obszarze ochrony środowiska i BHP. Oferujemy innowacyjne narzędzie cechujące się wielopłaszczyznową funkcjonalnością, a zarazem możliwością swobodnego doboru indywidualnych cech. Oferowane przez nas rozwiązania tworzone są we współpracy z naszym partnerem IT firmą Xentivo w oparciu o ich autorską technologię xBiznes oraz uznane i sprawdzone technologie największych światowych producentów takich jak Oracle, EMC i IBM. Wybór naszego rozwiązania umożliwi Twojemu przedsiębiorstwu zdobycie przewagi nad konkurencją.

Wieloletnie doświadczenie i praktyczna wiedza z zakresu wymagań ochrony środowiska osób zaangażowanych w tworzenie programu daje nam przewagę na tle podobnych rozwiązań dostępnych na rynku.

Podstawowe funkcjonalności cechujące nasz program to:

  • zarządzanie użytkownikami systemu i ich uprawnieniami

  • rejestrowanie z poziomu użytkownika (GUI) danych o zużyciu surowców, paliw, mediów, opakowań, emisji i innych

  • rejestrowanie z poziomu użytkownika (GUI) danych o zasobach ludzkich, finansowych, infrastrukturze

  • generowanie raportów na potrzeby sprawozdawczości do organów państwowych (formaty sprawozdań zgodne z obowiązującymi wzorami)

  • generowanie raportów zgodnie z wewnętrznymi wymaganiami i potrzebami

  • zarządzanie danymi, wskaźnikowanie, monitorowanie oraz zgodność z wymaganiami prawnymi według wymagań norm zarządzania środowiskiem ISO 14001 / EMAS

  • rozbudowane formy graficznej prezentacji danych

  • eksport raportów do formatu Excel, Word i PDF

  • szerokie możliwości integracji i importu danych z innych systemów informatycznych np. SAP

Ponadto zapewniamy ścisłe dopasowanie systemu do realnych wymagań i potrzeb klienta, szybki czas wdrożenia, możliwość łatwego rozbudowania o nowe funkcjonalności oraz elastyczne formy licencjonowania.