Szkolenia

Prawidłowo funkcjonujące przedsiębiorstwo, ukierunkowane na rozwój powinno zapewnić odpowiedni poziom przeszkolenia swoich kadr. Zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i BHP wśród pracowników to pewność realizacji obowiązków prawnych oraz minimalizacja konfliktów pomiędzy zespołem kadry zarządzającej, a pracownikami szeregowymi (np. obszaru produkcji).

Poniżej przedstawiamy przykładowe tematyki szkoleń z zakresu:

 • ochrona środowiska
  • ewidencja i sprawozdawczość w ochronie środowiska;
  • gospodarka odpadami w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz planowanych zmian;
  • obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;
  • ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym;
  • bilans LZO w praktyce
  • warsztaty - naliczanie opłat środowiskowych
  • raportowanie w systemie KOBiZE
 • BHP
  • szkolenia wstępne;
  • szkolenia okresowe;
  • szkolenia dla kadry kierowniczej;
  • szkolenia dla pracodawców;
  • sposoby prowadzenia postępowań powypadkowych;
  • opracowywanie ocen ryzyka;
  • opracowywanie instrukcji stanowiskowych.
 • systemy zarządzania
  • zmiany wynikające z rewizji normy ISO 14001:2015;
  • ogólne wymagania norm zarządzania;
  • audytor i audyty wewnętrzne w systemach zarządzania;
  • szkolenia z poszczególnych wymagań danej normy np. przeprowadzanie ryzyka analiz i szans, identyfikacja i sposoby oceny aspektów środowiskowych, przeprowadzanie oceny zgodności, metody przeprowadzania oceny ryzyka;